Logopeden på livsresan

I år har den europeiska logopedidagen den 6 mars tema logopedi genom hela livet.

Personer i alla åldrar kan behöva insatser av logoped och det finns en mängd olika tillstånd och diagnoser som ger svårigheter med tal, språk, kommunikation, ätande och sväljning.

Vi utreder och behandlar patienter med olika sorters svårigheter. Det kan handla om stamning, röstproblem, tal- och språksvårigheter hos barn och vuxna, sväljsvårigheter eller läs- och skrivsvårigheter.

Du kan komma till oss via en remiss från din vårdcentral, BVC, skolhälsovård eller företagshälsovård.
Välkommen!

Läs mer om vad en Logoped gör och hur du kan få hjälp.