Läs- och skrivsvårigheter i fokus på europeiska logopedidagen

I år har den europeiska logopedidagen den 6 mars tema läs- och skrivsvårigheter. Man kan inte bota dyslexi, men man kan göra väldigt mycket för att underlätta. Logopeden kartlägger svårigheter och hittar strategier som passar just dig eller ditt barn.

Läs- och skrivsvårigheter kan bero på flera orsaker som exempelvis dyslexi, flerspråkighet, understimulering, koncentrationssvårigheter eller bristfällig undervisning. Det kan även vara ärftligt. En vanlig uppfattning är att 5-8 procent av befolkningen har betydande svårigheter med att läsa och skriva.

Symtom på dyslexi

Dyslexi kan upptäckas i tidig ålder. Det visar sig ofta genom att man har problem med både talat och skrivet språk. Det kan vara svårt att uppfatta och skilja på olika ljud i språket, man behöver läsa långsamt och kastar lätt om bokstäver i ord.

Hur får jag hjälp?

Du som har dyslexi eller har ett barn som har svårt att lära sig att läsa eller stava kan få hjälp av en logoped. Kontakta din vårdcentral, barnavårdscentral eller skolhälsovården på ditt barns skola för att få en remiss till logoped. Logopeden gör en kartläggning och utredning för att komma fram till vilka åtgärder som passar just dig eller ditt barn. Det går att göra mycket för att underlätta livet med läs- och skrivsvårigheter.
Läs mer om hur vi hjälper dig med dyslexi