Behandling

Med utgångspunkt från bedömningsresultatet och patientens allmäntillstånd kommer logopeden och patienten överens om lämplig behandling.

En behandlingsplan upprättas. Information ges till närstående och i förekommande fall till personal på aktuellt boende. Åtgärderna kan variera, vi kan erbjuda:

  • Direkt individuell behandling
  • Gruppbehandling
  • Periodvis intensiv behandling, enskilt eller i grupp
  • Anhörigsamtal
  • Anhöriginformation om kommunikationsstrategier
  • Kontakt med Afasiföreningen i Stockholm
  • Kontakt med Taltjänst

Intensiv gruppbehandling

Vi kan erbjuda intensiv gruppbehandling av afasi enligt Intensive Action Language Therapy (ILAT)-modellen, som innebär ett par timmars språklig träning varje vardag i två veckor. Fokus ligger på att försöka uttrycka sig muntligt till andra personer och består av ett spelmaterial där språket övas på olika sätt. Övningarna anpassas efter deltagarnas förmåga.

Du som har afasi är välkommen hit på ett samtal för att se om ILAT kan vara lämpligt för just dig.

Remiss behövs från annan logoped, läkare eller psykolog.