Behandling

Efter utredning och med utgångspunkt från bedömningsresultatet och patientens allmäntillstånd beslutas om fortsatta åtgärder och behandling av dysartrin.

Vi erbjuder till exempel:

  • Direkt individuell artikulationsträning (uttalsträning)
  • Individuell röst- och talterapi LSVT - Lee Silverman Voice Treatment
  • Kontakt med Oralmotoriskt Centrum Hjälpmedelsutprovning
  • Kontakt med Taltjänst