Behandling

Vid behandling av dysfagi rekommenderar logopeden lämpliga konsistenser och hjälpmedel för måltider med utgångspunkt från undersökningsresultaten.

Med utgångspunkt från undersökningsresultaten rekommenderar logopeden lämpliga konsistenser och hjälpmedel för måltider.

Råd lämnas också till närstående och eventuell personal på boendet. Vissa patienter kan också ha nytta av att träna in specifika sväljningstekniker.

Beslut om eventuellt näringsdropp eller sondmatning fattas av ansvarig läkare. Patienter som behöver så kallad PEG-sond för fullgod nutrition och adekvat medicinering får ofta en lista med förslag på lämpliga smakportioner.