Utredning och behandling

Du träffar logopeden vid 1-2 tillfällen. cirka 3-4 timmar inklusive pauser. Inledningsvis har man ett samtal för att få en bakgrund till svårigheterna. 

Därefter får man utföra olika tester:

  • språklig förmåga
  • förmågan att laborera med språkljud
  • olika läs- & skrivuppgifter

Efter utredningen träffas man för ett uppföljande samtal med genomgång av resultaten, samt en diskussion kring fortsatta åtgärder. Vid det samtalet är det mycket värdefullt om någon lärare deltar.

Alla som utreds får ett skriftligt utlåtande med resultat och rekommendationer.

Vid behov kan man även få komma till en hjälpmedelsutprovning, då man kan få olika hjälpmedel demonstrerade och även få en ordination på dessa.

Vi utreder barn från årskurs 3 och upp i vuxen ålder.