Behandling för barn

Efter avslutad bedömning beslutas om vidare åtgärder. Beroende på föräldrarnas oro, barnets ålder, stamningens svårighetsgrad och hur besvärat barnet själv är av stamningen kan insatserna se olika ut och bestå av någon eller flera av följande punkter:

  • Ingen behandling påbörjas men familjen följer logopedens råd om förhållningssätt och återkommer sedan för uppföljning.
  • Indirekt behandling i form av fortsatt handledning och rådgivning till föräldrar, förskola eller skola.
  • Behandling enligt Palin PCI (Parent Child Interaction therapy).
  • Behandling enligt RESTART Demands and Capacities Model.
  • Behandling enligt Lidcombeprogrammet.
  • Direkt behandling med barnet där till exempel taltekniker och samtal kan ingå.
  • Gruppbehandling.
  • Information om patientföreningar och stamningsläger.
  • Besök på förskola eller skola.

Lidcombeprogrammet

Läs mer om Lidcombeprogrammet på stamningsförbundets webbplats!