Logopedmottagningar i Region Stockholms regi

Vi kan boka videomöte med dig

Om du har svårt att komma till mottagningen kan vi erbjuda dig ett videomöte när det är lämpligt. När du och vården är överens om en tid bokar vården videomötet med dig. Videomötet genomförs i appen Alltid öppet. Videomöte har samma pris som besök på mottagning och betalas via faktura. Frikort gäller.

Nya avgifter från 1 april 2022

Från och med 1 april 2022 inför Region Stockholm en enhetstaxa för besök i vården. Då betalar du 250 kronor när du besöker en vårdcentral, närakut eller specialistmottagning. Du betalar samma avgift oavsett om du träffar en sjuksköterska, läkare eller annan vårdpersonal och oavsett vilken mottagning du går till.

Vid besök på akutsjukhusens akutmottagningar är avgiften fortfarande 400 kronor för vuxna 18-84 år. För barn är avgiften 120 kronor på de akutmottagningarna.

Logopeden på livsresan

I år har den europeiska logopedidagen tema logopedi genom hela livet.

Personer i alla åldrar kan behöva insatser av logoped och det finns en mängd olika tillstånd och diagnoser som ger svårigheter med tal, språk, kommunikation, ätande och sväljning.

Vad är afasi?

Afasi är en språksvårighet där vanliga symptom är svårighet att hitta rätt ord, nedsatt förståelse för andras tal och nedsatt läs- och skrivförmåga. Afasi orsakas ofta av blödning eller infarkt i hjärnan. 

Flera av våra mottagningar kan utreda och behandla afasi. Kontakta din vårdcentral för remiss till någon av våra mottagningar!

Logopeden hjälper dig hitta lösningar

Du som har problem att tala, läsa och skriva är välkommen till någon av våra logopeder som jobbar med utredningar.