”Tal-doktorn” hjälper barn att kommunicera

Har ditt barn svårt att förstå vad du säger, eller att själv uttrycka sig? Då kan ni få hjälp av en logoped.

Genom att väva in övningar i leken fångar Sara Jawad barnens uppmärksamhet. Foto: Yanan Li

Den vanligaste frågan Sara Jawad får från sina patienter är ”Kan jag få klistermärken?”. Saras arbetar nämligen mest med barn upp till åtta år.

– Ungefär fem procent av alla barn har problem med tal eller språk, säger Sara. Ofta är det något som växer bort, men ibland kan man behöva få hjälp.

Hjälpen kan vara att få komma till ”tal-doktorn” som en av Saras patienter kallar henne. Själv beskriver hon det som att logopeden hjälper människor att kommunicera.

– Barn som kommer till oss kan ha språkstörningar eller svårt att säga vissa ljud, berättar Sara. Vi har flera barn som är i treårsåldern och som inte börjat prata ännu. Det kan vara så att de förstår allt som sägs omkring dem, men pratar inte själva.

När de kommer till logopedmottagningen har barnet redan varit på vårdcentralen för att kontrollera att hörseln är som den ska. Sara börjar sedan med att öva upp ljud, sedan ord och till sist meningar.

Ibland använder hon bilder eller tecken som stöd. Genom att teckna och prata samtidigt kan barnet både se och höra orden och får lättare att förstå och använda dem.

Engagerade föräldrar

Föräldrar som kommer med sina barn till logopedmottagningen är oftast oroliga. Många vet inte hur vanligt det är med språksvårigheter och känner sig ensamma med problemen. Då kan det vara en lättnad att få höra att många andra barn har samma typ av problem och att det finns hjälp att få.

– Barnen är mest inställda på ”vad ska vi leka idag?” medan föräldrarna förstås ser svårigheterna på ett annat sätt, säger Sara.

Förutom de övningar hon gör med barnen, ger Sara också råd och stöd till föräldrarna. Hon poängterar att det är viktigt att föräldrarna fortsätter öva med barnen hemma, för att behandlingen ska ge bäst resultat.

Tålamod och förståelse

Sara säger att det är viktigt att ha tålamod, då det ibland tar lång tid innan man ser resultat. Människor är olika och reagerar olika på behandlingen. Därför är det också viktigt att hon förklarar vad hon gör.

– En del föräldrar ser bara hur vi spelar spel med barnen. Då måste vi berätta hur det hjälper oss att fånga barnens uppmärksamhet och att vi väver in övningar i leken.

Det är också viktigt att peka på resultat som kanske kan vara svåra att se. Ibland kan Sara spela in övningarna hon gör med barnen, för att kunna visa på framstegen de gör. Ibland besöker hon barnen i skolan, för att se dem i en annan miljö och hur de fungerar där.

Något som också är viktigt är att vara förstående. Logopeder möter människor som har svårigheter, i Saras fall föräldrar till barn som har problem. Ibland händer det att någon blir ledsen och man behöver kunna vara förstående utan att tappa fokus på det man vill uppnå med behandlingen.

– Man måste också trivas med sin logoped, säger Sara. Behandlingen pågår ofta länge och ingen vill ju träffa en person som man inte tycker är trevlig. Kanske särskilt när det gäller ens barn, då vill man ju gilla den logoped som barnet går hos.