Logopeden hjälper dig hitta lösningar

Du som har problem att tala, läsa och skriva är välkommen till någon av våra logopeder som jobbar med utredningar. De kan hjälpa dig att ta reda på vad dina svårigheter beror på och ge dig råd hur du kan må bättre.

Många som kommer till Anna Björling har koncentrationssvårigheter, ibland i kombination med dyslexi. Foto: Yanan Li

Anna Björling är en av våra logopeder som arbetar särskilt med att utreda vad problem med talet eller att förstå och skriva ord kan bero på.

Anna berättar hur de utredningar hon gör ofta handlar om att ta reda på om en person har en språkstörning eller dyslexi. Utifrån resultaten kan hon sedan komma med förslag på behandling som kan hjälpa.

Det finns också tekniska hjälpmedel som kan underlätta vardagen, till exempel datorprogram som underlättar vid läsning och stavning.

Mest ungdomar

De flesta som kommer till Anna är barn eller ungdomar, men hon har även en del vuxna patienter. Det kan vara någon som håller på med en ADHD-utredning eller ska göra ett prov och behöver intyg för att få använda hjälpmedel som till exempel uppläsningsprogram.

– Min typiska patient är en person som har svårt att läsa och skriva, kanske också svårt att hänga med i skolan, berättar Anna. Kanske har de svårt att förstå krångliga ord och att uttrycka sig.

Många som kommer till Anna har koncentrationssvårigheter, ibland i kombination med dyslexi. De lägger ner massor av jobb på skolarbetet, men får ändå knappt godkända betyg.

Utreder även dyslexi

När man misstänker att någon har dyslexi går mycket av utredningen ut på att utesluta andra eventuella orsaker till problemen.

Anna berättar att en patient kan vara hos henne i tre-fyra timmar för att få en ordentlig utredning. Den vanligaste frågan är förstås vad de problem man har kan bero på, men också vad det innebär att ha till exempel dyslexi.

– När utredningen är klar får jag ofta också frågan om andra problem som man har kan vara kopplade till dyslexin. Hur ska jag göra när jag ska ta körkort? Hur länge gäller den här utredningen? Vad kan jag få för hjälp i skolan?

Samarbetar med skolan

Med just skolan har Anna och många av hennes logopedkollegor ett nära samarbete. Hon åker ofta ut till skolor och går igenom utredningar hon gjort med berörd elev, dennes föräldrar och skolpersonalen.

– Samarbetet med skolan är jätteviktigt! Både att få bakgrundsinformation från skolan och att återkoppla resultaten av utredningen till dem. Jag kan ge dem rekommendationer om vad som kan hjälpa eleven, säger Anna.

Parallella utredningar

Håller du på med en annan utredning, till exempel en neuropsykiatrisk, så kan utredande läkare skicka remiss.

– Det är jättebra när remiss kommer in under pågående utredning, för då kan vi utreda tillsammans och då får du rätt hjälp fortare, konstaterar Anna.