Vad är dysartri?

Dysarti, eller dysartrofoni, är otydligt tal och svag eller förändrad röst.

Det är tal och röstsvårigheter orsakade av neurologiska sjukdomar eller skador som påverkar de nerver som styr musklerna i munhåla, svalg och stämband.

I de fall då rösten eller talet är svårt att uppfatta trots träning kan utprovning av tal och rösthjälpmedel bli aktuellt.

Bedömning

Logopeden bedömer patientens tal bland annat med avseende på:

  • Andning
  • Röst
  • Munmotorik
  • Artikulation av olika ljud
  • Betoning och satsmelodi
  • Förståelighet

Kontakta din vårdcentral för remiss till någon av våra mottagningar!

Behandling

Efter utredning och med utgångspunkt från bedömningsresultatet och patientens allmäntillstånd beslutas om fortsatta åtgärder och behandling av dysartrin.

Vi erbjuder till exempel:

  • Direkt individuell artikulationsträning (uttalsträning)
  • Individuell röst- och talterapi LSVT - Lee Silverman Voice Treatment
  • Kontakt med Oralmotoriskt Centrum Hjälpmedelsutprovning
  • Kontakt med Taltjänst