Selektiv mutism hos barn

Selektiv mutism är en oförmåga att tala i vissa situationer trots att man kan och vill prata.

På våra mottagningar finns logopeder som fördjupat sig inom området selektiv mutism. Många barn är blyga när de träffar nya personer och kan tycka att det är jobbigt att prata ibland. Men för några barn blir det så pass jobbigt att de i vissa situationer tystnar helt och tystnaden blir plötsligt ett hinder i vardagen. Då är det viktigt att söka hjälp. En logoped kan göra en bedömning och avgöra vilka insatser som ska sättas in. Tidiga insatser ökar chanserna att bryta tystnaden helt.

Vad är selektiv mutism?

Selektiv mutism är en oförmåga att tala i vissa situationer trots att man kan och vill prata. Tystnaden skiljer sig från barn till barn. Oftast pratar barnet hemma med familjen men tystnar utanför hemmet, på förskolan/skolan eller när någon kommer på besök. Det är lätt att tolka barnet som trotsigt när hen exempelvis inte säger hej eller tack, men det är viktigt att förstå att tystnaden beror på ångest och inte är ett tecken på envishet.

Att pressa barnet att prata när hen inte vill kan förvärra tillståndet. För att kunna ställa diagnos ska barnet ha varit tyst i mer än en månad efter att det börjat ny förskola eller skola. Talhämningen ska inte heller kunna förklaras av att barnet inte är välbekant med språket som det förväntas tala.

Selektiv mutism kan förekomma tillsammans med språkliga svårigheter och/eller neuropsykiatriska svårigheter. En logoped kan göra en bedömning av språket och avgöra om det även behövs en vidare utredning hos psykolog.

Vad beror en selektiv mutism på?

Det är svårt att säga vad selektiv mutism beror på men ofta finns ärftlighet för ångest. Det finns något fler flickor än pojkar som har selektiv mutism. Det är även vanligt med flerspråkighet hos dessa barn.

Hur vanligt är det? Kommer det att gå över?

  • Selektiv mutism debuterar vanligtvis i förskoleåldern.
  • Förekomsten beräknas till någonstans mellan 0,1-0,7 % av befolkningen.
  • Tidiga insatser i förskoleåldern har visats kunna minska och ibland bryta problematiken helt. I vissa fall kan den selektiva mutismen gå över av sig själv.

Vad finns det för hjälp?

Behandlingen hos logoped går ut på att förändra omgivningens förhållningssätt och gradvis vänja barnet vid att ta plats, prata med andra och ta kommunikativa initiativ.

Hur kommer jag i kontakt med logoped?

Vi tar emot barn och ungdomar från hela Stockholms län. Besöken är kostnadsfria för barn upp till 18 år. För att komma till oss måste man ha en remiss från BVC-sjuksköterska, skolsjuksköterska, läkare, psykolog eller annan logoped. 

Ring oss gärna om du har några frågor!

Ladda ner vår broschyr

Här kan du ladda ner texten som pdf och skriva ut. Om du vid utskrift väljer "vänd längs kortsidan" och skriv ut i färg så kan du sedan vika till en broschyr.