Vad gör logopeden?

En logoped utreder och behandlar patienter med olika sorters svårigheter, främst kopplade till röst och tal.

Vi utreder och behandlar patienter med olika sorters svårigheter. Det kan handla om stamning, röstproblem, tal- och språksvårigheter hos barn och vuxna, sväljsvårigheter eller läs- och skrivsvårigheter.

Du kan komma till oss via en remiss från din vårdcentral, BVC, skolhälsovård eller företagshälsovård.

Välkommen!

Hjälp för vuxna

Du som är vuxen kan be din läkare att remittera dig till någon av våra logopedmottagningar.

Håller du på med en annan utredning, till exempel en neuropsykiatrisk, så kan utredande läkare remittera.

Du som har råkat ut för en neurologisk sjukdom kan be din neurolog remittera dig till logopedmottagningen. 

Hjälp för barn

Barn i förskoleåldern kommer oftast till logoped genom remiss från barnavårdscentral (BVC). Du som är förälder kan ta upp eventuella problem vid kontroller, eller ringa till BVC-sköterskan.

Har du barn som går i skolan är det enklast att prata med skolsköterskan.

Vad gör logopeden?

Se filmen där vi berättar vad logopeden kan hjälpa till med.

Norbert skriker sig frisk

Norbert Buchers röst blev svagare och han harklade sig hela tiden. Idag mår han bättre efter hjälp av logopeden.