”Det är en livskris som uppstår”

Många som drabbas av stroke eller annan sjukdom får problem med att uttala ord, men också att läsa och skriva, eller att svälja. Hjälp finns att få hos logopeden.

Även närstående till Viktoria Hanssons patienter får tips och stöd. Foto: Yanan Li

Logoped Viktoria Hansson hjälper människor som har problem med att svälja eller att uttrycka sig. De flesta som kommer till Viktoria har neurologiska skador efter en stroke eller sjukdom som till exempel Parkinson, MS eller ALS. Även demens kan ge problem med talet och att svälja.

Viktoria hjälper till att ringa in vilka problem varje patient har och hitta bra hjälpmedel.

– Språk och minne överlappar varandra, förklarar Viktoria. Därför ger jag också råd om strategier för att förstå bättre. Vi kan till exempel skriva och prata samtidigt, eller använda bilder.

Även närstående till Viktorias patienter får tips och stöd.

– Det kan vara enkla knep som att se till att titta på varandra när man pratar, beskriver Viktoria. En del kan också ha svårt med telefonsamtal men förstår varandra bättre om man är i samma rum.

Vardagen kan vara krävande för den som lever med spår efter en skada eller sjukdom. De kanske visste precis hur en dator fungerade innan de fick sin stroke, men nu går det plötsligt inte längre. Samtidigt kan just tekniken ofta hjälpa till.

– Yngre har ofta smarta telefoner som kan vara till stor hjälp, berättar Viktoria. Du kan få påminnelse om inbokade besök, eller att det är dags att göra en övning.

Kartor och GPS-funktion, som finns i många smarta telefoner, hjälper dig som har svårt att orientera dig. Medan videochat är en stor fördel för dig som behöver se den du pratar med.

Vad är den vanligaste frågan?

– När blir jag bra? Eller, kan jag bli bra? Och hur lång tid tar det? Vilket är jättesvårt att svara på, eftersom det är så individuellt, säger Viktoria.

De flesta hon träffar är inte bara oroliga, utan känner också en stor sorg över sina förlorade förmågor.

– Det är en livskris som uppstår, konstaterar Viktoria. Det är därför vi logopeder så gärna vill berätta att vi finns och att vi kan hjälpa.

Problem att svälja

Personer med demenssjukdom drabbas ofta av svårigheter att svälja.

– Du kanske sätter i halsen ofta, eller drar ner dryck och saliv i luftrören, beskriver Viktoria. Då kan jag ge råd om teknik för att svälja och se över hur du sitter när du äter och dricker.

Bor patienten på ett vårdboende ger Viktoria också råd till personalen om till exempel matning och munvård. Samt rekommenderar vilka sorters mat och dryck som kan fungera bra.

Hembesök och samarbete

En dag per vecka ägnar Viktoria åt hembesök hos de av hennes patienter som inte kan ta sig till logopedmottagningen. Hon samarbetar också mycket med vårdcentralen och rehabiliterings-mottagningen i Kista, och ibland åker de tillsammans hem till en patient. De som är sjukast behöver snarare team-insatser än enstaka insatser.

– Det är så bra när vi kan jobba tillsammans, både sjukvården och kommunen och de närstående. Alla vill vi ju patientens bästa och allra bäst blir det när vi samarbetar, säger Viktoria.