Vad är afasi?

Afasi är en språksvårighet där vanliga symptom är svårighet att hitta rätt ord, nedsatt förståelse för andras tal och nedsatt läs- och skrivförmåga.

Afasi orsakas vanligen av blödning eller infarkt i hjärnan.  

Flera av Logopedverksamhetens Stockholms mottagningar kan utreda och behandla afasi. Kontakta din vårdcentral för remiss till någon av våra mottagningar!

Utredning

Vid det första besöket hos oss genomförs eller påbörjas en utredning och kartläggning av patientens tal och språk.

Logopeden observerar patientens kommunikativa beteende och inleder vid första besöket utredning och kartläggning av patientens språkliga förmågor:

 • Talförståelse
 • Talat språk
 • Läsförmåga
 • Skrivförmåga

Behandling

Med utgångspunkt från utredningens bedömningsresultat och patientens allmäntillstånd kommer logopeden och patienten överens om lämplig behandling.

En behandlingsplan upprättas. Information ges till närstående och i förekommande fall till personal på aktuellt boende. Åtgärderna kan variera, vi kan erbjuda:

 • Direkt individuell behandling
 • Gruppbehandling
 • Periodvis intensiv behandling, enskilt eller i grupp
 • Anhörigsamtal
 • Anhöriginformation om kommunikationsstrategier
 • Kontakt med Afasiföreningen i Stockholm
 • Kontakt med Taltjänst

Intensiv gruppbehandling

Vi kan erbjuda intensiv gruppbehandling av afasi enligt Intensive Action Language Therapy (ILAT)-modellen, som innebär ett par timmars språklig träning varje vardag i två veckor. Fokus ligger på att försöka uttrycka sig muntligt till andra personer och består av ett spelmaterial där språket övas på olika sätt. Övningarna anpassas efter deltagarnas förmåga.

Du som har afasi är välkommen hit på ett samtal för att se om ILAT kan vara lämpligt för just dig.

Remiss behövs från annan logoped, läkare eller psykolog

Afasicenter

Afasicenter är en mötesplats för dig som fått afasi efter en hjärnskada
och för dina närstående

Mer om afasi

Läs mer om afasi på 1177 Vårdguiden.