Vad är afasi?

Afasi är en språksvårighet där vanliga symptom är svårighet att hitta rätt ord, nedsatt förståelse för andras tal och nedsatt läs- och skrivförmåga.

Afasi orsakas vanligen av blödning eller infarkt i hjärnan.  

Flera av Logopedverksamhetens Stockholms mottagningar kan utreda och behandla afasi. Kontakta din vårdcentral för remiss till någon av våra mottagningar!

Läs mer om afasi

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om afasi

Afasicenter

Afasicenter är en mötesplats för dig som fått afasi efter en hjärnskada
och för dina närstående