Råd och tips

Var en god talmodell

Barn påverkas av den vuxnes sätt att tala. Genom att själv sänka taltempot och använda pauser när du pratar förmedlar du ett lugnare taltempo. Du signalerar även att det är okej om det tar tid att säga det man vill. Använd gärna enkla och korta meningar.

Följ barnet i samtalet

Lyssna aktivt på barnet. Bibehåll ögonkontakt för att visa att du är intresserad och har tid att lyssna färdigt. Spegla gärna tillbaka det barnet säger som bekräftelse på att du har hört vad hen sagt. Om du inte har tid att lyssna/prata just då, så säg det. Ge barnet möjlighet att berätta senare när du har tid.

Fyll inte i orden vid stamning

Låt barnet säga färdigt utan att du fyller i orden även om du vet vad barnet försöker säga. 

Undvik kommentarer som "ta det lugnt"

Det kan hjälpa i stunden men kan på sikt göra att barnet känner en viss press inför olika talsituationer om det är så att barnet i den stunden inte kan följa det råd som du ger. Om barnet har det extra kämpigt med sitt tal kan det istället vara till hjälp att sätta ord på svårigheten för ditt barn, till exempel "jag ser att det var ett svårt ord att säga".

Ställ färre frågor

Frågor kan ibland uppfattas som ett krav för barnet, ställ därför inte frågor bara för frågandets skull, till exempel "vad gör du?", "vad är det där?". När du har ställt en fråga, ge barnet god tid att tänka och svara på din fråga och undvik att ställa en ny fråga innan barnet hunnit svara på den första.

Tänk på turtagningen

Hjälp alla familjemedlemmar att turas om i samtalet, både när de lyssnar och talar. Många, särskilt personer som stammar, tycker att det är lättare att prata när de har lyssnarens uppmärksamhet och inte blir avbrutna.