Råd och tips

Här hittar du tips och råd om saker som kan vara bra att tänka på i samtal med någon som stammar.

Var en god talmodell

Barn påverkas av den vuxnes sätt att tala. Genom att själv sänka taltempot och använda pauser när du pratar förmedlar du ett lugnare taltempo. Du signalerar även att det är ok om det tar lite tid att tänka och planera för det man vill säga. Använd gärna enkla och korta meningar.

Följ barnet i samtalet

Lyssna aktivt på barnet. Spegla gärna tillbaka det barnet säger som bekräftelse på att du har hört vad hen sagt. Om du inte har tid att lyssna/prata just då, så säg det. Ge barnet möjlighet att berätta senare när du har tid.

Fyll inte i orden vid stamning

Låt barnet säga färdigt utan att du fyller i orden även om du vet vad barnet försöker säga. Bibehåll ögonkontakt för att visa att du är intresserad och har tid att lyssna färdigt.

Undvik kommentarer som "ta det lugnt"

Det kan hjälpa i stunden men kan på sikt göra att barnet känner en viss press inför olika talsituationer om det är så att barnet i den stunden inte kan följa det råd som du ger. Om barnet har det extra kämpigt med sitt tal kan det istället vara till hjälp att sätta ord på svårigheten för ditt barn, till exempel "jag ser att det var ett svårt ord att säga".

Fråga mindre

Frågor kan ibland uppfattas som ett krav för barnet, ställ därför inte frågor bara för frågandets skull, till exempel "vad gör du?", "vad är det där?". När du har ställt en fråga, ge barnet god tid att tänka och svara på din fråga och undvik att ställa en ny fråga innan barnet hunnit svara på den första.

Tänk på turtagningen

Hjälp alla familjemedlemmar att tillämpa turtagning när de lyssnar och talar. Barn, särskilt de som stammar, tycker att det är mycket enklare att prata när det är få avbrott och de har lyssnarens uppmärksamhet.

Ladda ner våra broschyrer

Om barnet eller skolbarnet har det extra kämpigt med sitt tal eller reagerar på något sätt på sin stamning kan det vara till hjälp att prata om stamningen på ett avdramatiserat sätt. Läs mer i våra broschyrer för råd och stöd.

Vid utskrift - välj "vänd längs kortsidan" och skriv ut i färg, om möjligt.

Råd om förhållningssätt vid stamning hos barn i förskoleåldern

Råd om förhållningssätt vid stamning hos skolbarn