Inför ditt besök

För att komma till oss måste du ha en remiss från läkare, barnhälsovård, skolhälsovård, sjuksköterska på äldreboende, logoped eller psykolog.

Kontakta oss för att boka eller avboka din tid. Vi har telefontid måndag-fredag mellan 9-12.  Övrig tid kan du lämna meddelande i röstbrevlådan.

Om du lämnar meddelande vänligen uppge:

  • namn
  • personnummer
  • telefonnummer som vi kan nå dig på

E-kallelse

Nu kan du få kallelser och information inför ditt besök direkt i appen Alltid öppet. Du får ett sms när det finns en ny e-kallelse för dig att läsa. Ladda ner appen Alltid öppet. Du kan också få din e-kallelse till de digitala brevlådorna Kivra och Min myndighetspost.

Avgifter

Region Stockholm har infört enhetstaxa för besök i vården. Du betalar 275 kronor när du besöker oss eller har ett videomöte med oss. 
Frikort utfärdas när du har uppnått 1 400 kronor. För barn under 18 år och de som är 85 år eller äldre är besöket avgiftsfritt. 

Avgift för uteblivet besök eller ej avbokad tid

Om du måste avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Om du uteblir utan giltigt skäl eller avbokar för sent kommer du att debiteras 400 kronor för besöket. Detta gäller även om du har frikort, är under 18 år eller är äldre än 85 år.

Tolk

Du har rätt att få information på ett sätt som gör att du förstår vad som sker under besöket hos din vårdgivare. Det gäller oavsett om du talar ett annat språk eller har hörsel- eller talsvårigheter. 

Behöver du tolk ska du säga till om det när du bokar din tid så hjälper vi dig med bokning av tolk till ditt besök hos oss.