Inför ditt besök

För att komma till oss måste du ha en remiss från läkare, barnhälsovård, skolhälsovård, sjuksköterska på äldreboende, logoped eller psykolog.

Kontakta oss för att boka eller avboka din tid. Vi har telefontid måndag-fredag mellan 9-12.  Övrig tid kan du lämna meddelande i röstbrevlådan.

Om du lämnar meddelande vänligen uppge:

  • namn
  • personnummer
  • telefonnummer som vi kan nå dig på

Avgifter

På våra mottagningar kostar alla besök för vuxna 100 kronor som debiteras med faktura. Frikort utfärdas när du har uppnått 1 100 kronor. Patienter 85 år och äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppenvård.

För barn under 18 år är besöket avgiftsfritt. 

Avgift för uteblivet besök eller ej avbokad tid

Om du måste avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Om du uteblir utan giltigt skäl eller avbokar för sent kommer du att debiteras 400 kronor för besöket. Detta gäller även om du har frikort, är under 18 år eller är äldre än 85 år.

Tolk

Du har rätt att få information på ett sätt som gör att du förstår vad som sker under besöket hos din vårdgivare. Det gäller oavsett om du talar ett annat språk eller har hörsel- eller talsvårigheter. 

Behöver du tolk ska du säga till om det när du bokar din tid så hjälper vi dig med bokning av tolk till ditt besök hos oss.