Sofie Hellberg – Jag gillar mitt jobb

Sofie Hellberg har jobbat som logoped i fyra år. Idag jobbar hon på Logopedmottagningen Rosenlund i Stockholm. Sofie tycker det är fantastiskt när det uppstår magi i behandlingsrummet och när allting som har varit väldigt svårt plötsligt funkar.

Sofie Hellberg

Sofie Hellberg har jobbat som logoped i fyra år. Idag jobbar hon på logopedmottagningen Rosenlund i Stockholm. 

Vad är det bästa med att jobba här?

Det absolut bästa, tycker jag, är att man får träffa så väldigt många olika människor. I alla olika åldrar, med olika bakgrund och olika mål med behandlingen.

När jag kan göra skillnad för människor. Att någonting, som sagt, som har varit svårt kan bli lättare. Att hitta verktyg för patienten att jobba med själv. Och att minska en känsla av stress, av ansträngning, av tyngd hos dem.

Vad tycker du att ni bidrar med?

I mitt fall då, som jobbar mycket med röstpatienter, så kan det ju handla om att man ska få sin vardag att fungera. Att rösten ska hålla om man ska hålla en föreläsning, till exempel, eller en presentation. Att känna sig lite friare i rösten, att hitta ett sätt att kunna känna att man har kontroll över rösten och inte tvärtom, att svårigheterna kontrollerar en själv.

Det är fantastiskt när det uppstår en sådan magi i behandlingsrummet. När allting som har varit väldigt svårt plötsligt funkar. Att man hittar ett flyt, en klangfull röst och ett driv, liksom, som inte har varit där tidigare.

Använder du något från dina sångkunskaper i patientmötet?

Ja, absolut att jag gör. Röst – både talrösten och sångrösten är ju väldigt tätt sammankopplade, mycket mer än vad många tror. Och många av grundövningarna som man gör är ju väldigt lika, oavsett om det är talröst eller sångröst.

Och sen kommer det nog också en – när man har stått mycket på scen och sjungit – att man får… man blir lite modig, man vågar prova lite saker. Det gäller nog i patientarbetet också.

Man jobbar med sång, att man kan hitta en annan typ av flöde som man kanske saknar i talrösten. Att koppla på magstöd och luftflöde och liknande, att man kan få fram en bättre klang som ju är väldigt gynnsam även i talrösten.

Känner du att patienten har lärt dig något?

Dels att man lär sig om sig själv och om hur man behandlar. Men också att man får höra historier från alla delar av världen och från olika generationer. Allt möjligt – det är fantastiskt.

Tack Sofie!