För dig som är remittent

Välkommen att remittera patienter till oss.

Vi använder journalsystemet Take Care och tar gärna emot remisser där. Remiss skickas via Take Care till respektive mottagning. Du som inte har Take Care är välkommen att skicka remissen till oss via post.

Det är viktigt att remissen innehåller uppdaterade kontaktuppgifter, samt

  • Kort anamnes
  • Problembeskrivning
  • Önskad undersökning

Om det finns tidigare anteckningar i Take Care som vi kan ta del av är det värdefullt om detta framgår i remissen.

Läs- och skrivutredning

Från och med 1 januari 2017 måste frågeformulär fyllas i och bifogas då ni skickar remiss till oss gällande läs- och skrivutredning.

Logopeder verksamma i Stockholm har sammanställt ett gemensamt underlag som alltid ska användas. Från och med nu gäller alltså samma frågeformulär oavsett vilken mottagning du remitterar till. Du kan själv skriva ut dokumentet direkt från vår webbplats.