Vad är dyslexi?

Dyslexi innebär specifika svårigheter med läsning och stavning. Man kan ha läs- och skrivsvårigheter av flera orsaker.

Ung man sitter och läser

Några av orsakerna kan vara flerspråkighet, understimulering, koncentrationssvårigheter eller bristfällig undervisning.

En vanlig uppfattning är att 5 - 8 % av befolkningen har betydande svårigheter med att läsa och skriva.

Vanliga tecken på dyslexi är:

  • Det är svårt att läsa orden utan att stava sig igenom alla bokstäver
  • Det är svårt att läsa i en sådan hastighet att det man läser får betydelse
  • Det är svårt att stava
  • Man måste läsa texten långsamt eller flera gånger för att minnas vad man läst

Man kan inte bota eller ta bort dyslexi, men man kan göra väldigt mycket för att underlätta. Logopeden kartlägger svårigheter och förmågor och hjälper till att hitta strategier som passar just dig eller ditt barn.

När skall man söka hjälp?

  • Om man vill veta varför man har svårt att läsa.
  • Om man vill ha en kartläggning av hur svårigheterna ser ut.
  • Om man vill ha förslag på hur man kan kompensera för sina svårigheter.

Kontakta din vårdcentral, barnavårdscentral eller skolhälsovården på ditt barns skola för remiss till någon av våra mottagningar!

Utredning och behandling

Du träffar logopeden vid 1-2 tillfällen. cirka 3-4 timmar inklusive pauser. Inledningsvis har man ett samtal för att få en bakgrund till svårigheterna.

Därefter får du utföra olika tester:

  • språklig förmåga
  • förmågan att laborera med språkljud
  • olika läs- & skrivuppgifter

Efter utredningen träffas man för ett uppföljande samtal med genomgång av resultaten, samt en diskussion kring fortsatta åtgärder. Vid det samtalet är det mycket värdefullt om någon lärare deltar.

Alla som utreds får ett skriftligt utlåtande med resultat och rekommendationer.

Vid behov kan man även få komma till en hjälpmedelsutprovning, då man kan få olika hjälpmedel demonstrerade och även få en ordination på dessa.

Vi utreder barn från årskurs 3 och upp i vuxen ålder.

Ladda ner vår broschyr om dyslexi

Dyslexi innebär avkodningssvårigheter som medför svårigheter att lära sig läsa och skriva. Svårigheterna vid dyslexi varierar från person till person, och går att överbrygga om rätt hjälp sätts in. 

Vid utskrift - välj "vänd längs kortsidan" och skriv ut i färg, om möjligt.

Dyslexi

Läs mer om dyslexi på vårdguiden