Tal- och språksvårigheter

Tal- och språksvårigheter hos barn kan omfatta både förseningar och avvikelser. 

Områden som kan påverkas är:

 • Fonologi - språkljud som finns i vårt språk - det man gör och hör vid kommunikation
 • Grammatik- regler för hur man sätter samman ord och meningar
 • Ordförråd - de ord man förstår och kan använda
 • Språkförståelse - hur man förstår talat språk 
 • Språkanvändning – hur man använder sitt språk i kommunikation med andra
 • Munmotorik – samspel mellan läppar, tunga och munnens alla muskler

Logopeden kan avgöra om ditt barn har tal- eller språksvårigheter och hjälpa dig att på bästa sätt stödja barnets fortsatta tal- och språkutveckling.

Sök hjälp hos logoped om ditt barn inte söker ögonkontakt när ni pratar med varandra eller:

 • Slutar att tala eller om talet inte fortsätter att utvecklas
 • Bara använder ett fåtal ord
 • Har ett svårförståeligt tal
 • Har svårt att sätta samman ord till meningar eller har förenklad grammatik
 • Har svårt att berätta
 • Har svårt att förstå
 • Verkar generad över sitt tal

Kontakta din barnavårdscentral eller skolhälsovården på ditt barns skola för remiss till någon av våra mottagningar!

"Tal-doktorn" hjälper barn att kommunicera

Har ditt barn svårt att förstå vad du säger, eller att själv uttrycka sig? Då kan ni få hjälp av en logoped. 

Ladda ner vår broschyr

När ett barns tal- och språkförmåga inte utvecklas som förväntat kallar man det för en språkstörning. Den kan beröra en eller flera delar av den språkliga förmågan, som till exempel uttal, språkförståelse eller grammatisk förmåga. 

Vid utskrift - välj "vänd längs kortsidan" och skriv ut i färg, om möjligt.

Teckenkurs för dig inom förskolan

TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation heter vår kurs som vänder sig till verksamma inom förskolan!

Kursen anpassas efter förskolans verksamhet även efter säsong och deltagarnas specifika önskemål.

Sagt tidigare om kurser:

"Bra att få stöd och ge stöd till barn som inte har språket"
"Spännande för alla barn, de vill härma"
"Vissa barn som tidigare har haft svårt för att uttrycka sig verbalt kan idag göra sig mer förstådda via tecken, det blir färre konflikter"

Kursen pågår i 5 veckor med en träff per vecka. Det kommer också att vara ett uppföljningstillfälle en månad efter avslutad kurs.

Välkommen att höra av dig till oss på telefon 08-123 367 00 för mer information.