Vad är dysfagi?

Dysfagi är svårigheter att äta och svälja.

Dysfagi förekommer ofta i samband med akut stroke, men kan också vara en följd av muskelsvaghet vid andra neurologiska sjukdomstillstånd.

Dysfagi vid stroke beror oftast på en svaghet i tungan med nedsatt kontroll av mat och dryck med risk för felsväljning som följd.

Den med tilltagande muskelsvaghet saknar ofta den nödvändiga kraften att kunna hosta om mat eller dryck hamnat i fel strupe. Felsväljningen kan då innebära risk för sjukdomar i luftvägarna.

Kontakta din vårdcentral för att få remiss till oss. Vi gör då en klinisk bedömning av  sväljförmågan. I vissa fall krävs en mer omfattande bedömning med till exempel fiberendoskopi eller röntgenfilmning. Logopeden remitterar då vidare till lämplig undersökning.

Behandling

Vid behandling av dysfagi rekommenderar logopeden lämpliga konsistenser och hjälpmedel för måltider med utgångspunkt från undersökningsresultaten.

Råd lämnas också till närstående och eventuell personal på boendet. Vissa patienter kan också ha nytta av att träna in specifika sväljningstekniker.

Beslut om eventuellt näringsdropp eller sondmatning fattas av ansvarig läkare. Patienter som behöver så kallad PEG-sond för fullgod nutrition och adekvat medicinering får ofta en lista med förslag på lämpliga smakportioner.

Dysfagi

Läs mer om sväljsvårigheter.