Vad är dysfagi?

Dysfagi är svårigheter att äta och svälja.

Dysfagi förekommer ofta i samband med akut stroke, men kan också vara en följd av muskelsvaghet vid andra neurologiska sjukdomstillstånd.

Dysfagi vid stroke beror oftast på en svaghet i tungan med nedsatt kontroll av mat och dryck med risk för felsväljning som följd.

Den med tilltagande muskelsvaghet saknar ofta den nödvändiga kraften att kunna hosta om mat eller dryck hamnat i fel strupe. Felsväljningen kan då innebära risk för sjukdomar i luftvägarna.

Kontakta din vårdcentral för att få remiss till oss. Vi gör då en klinisk bedömning av  sväljförmågan. I vissa fall krävs en mer omfattande bedömning med till exempel fiberendoskopi eller röntgenfilmning. Logopeden remitterar då vidare till lämplig undersökning.

Dysfagi

Läs mer om sväljsvårigheter.