Bedömning

Barn

Vid det första besöket hos oss träffas logoped och föräldrar för ett samtal om barnets stamning. Vi ger föräldrarna information om stamning och råd om hur de kan kommunicera med sitt barn på ett sätt som gynnar barnets talflyt. Vi träffar sedan barnet för ett bedömningsbesök då vi utreder barnets stamning och språkliga utveckling. Därefter träffas logoped och föräldrar för ytterligare ett samtal för genomgång av bedömningen och ställningstagande till vidare åtgärder.

Ungdomar och vuxna

Ungdomar och vuxna som stammar kommer oftast för samtal och utredning vid flera tillfällen innan behandling påbörjas. Vid besöken görs en noggrann kartläggning av hur stamningen yttrar sig och påverkar det dagliga livet.

Kontakta din vårdcentral, barnavårdscentral eller skolhälsovården på ditt barns skola för remiss till någon av våra mottagningar.