Vård i rätt tid

Vi har som mål att du ska få vård i rätt tid, men om du av någon anledning skulle få vänta för länge så gäller det här.

Vårdgarantin

Blir du remitterad till oss från en annan vårdgivare ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på att få komma på ditt första besök.

När beslut har tagits om behandling ska du inte behöva vänta i mer än 90 dagar på att behandlingen ska börja. Undantaget är om det finns medicinska skäl till väntetiden, till exempel om du behöver tillfriskna från en allvarlig sjukdom innan behandlingen kan påbörjas.

Klocka

Vad är vårdgaranti?

Vårdgarantin är en lagstadgad del av hälso- och sjukvårdslagen. Garantin anger inom vilka tidsgränser du ska erbjudas vård från landstinget eller regionen.

Får du vänta för länge kan du utnyttja din rätt till vårdgaranti. Du kontaktar då Vårdgarantikansliet på telefon 08-123 134 00.