Röstträningsprogram

Ett röstträningsprogram kan bestå av allt från enstaka rådgivande samtal till mellan 5-15 terapitillfällen.

Behandlingen anpassas individuellt till diagnos och behov. Vanligast är cirka 10 gånger varav 30 minuter per gång.

När det gäller barn är röstträningsperioden ofta kortare, cirka 3-7 gånger. Ibland erbjuds träning i grupp. Rådgivande samtal med föräldrar, och vid behov förskola eller skola, kan vara en del av behandlingen.

Röstbehandlingen består både av en teoretisk del och en praktisk del.

Teoretisk del:

  • Information om hur röstorganen ser ut och fungerar.
  • Röstergonomiska råd om vad som påverkar röstens funktion positivt eller negativt i arbete och på fritiden.
  • Samtal kring hur rösten påverkas av yttre miljö och/eller krav och våra egna känslor eller allmäntillstånd.

Praktiska övningar:

  • I grundläggande röstträning ingår övningar i hållning, avspänning och andningstekniker med målet att hitta en avspänd röstklang i ett bekvämt röstläge.
  • Övningar för att förbättra röstkonditionen och att använda rösten på olika sätt utformas efter varje individs behov.
  • Röstträning sker i samverkan mellan logopeden och patienten.
  • Egen motivation och egen träning hemma är av stor vikt för resultatet av röstträningen.

Fem filmer med röstträningsövningar

Avspänningsprogram

Röstuppvärmning

Viloandning och andningsstöd

Resonansrör steg 1

Resonansrör steg 2