Om oss

Vi startade Sveriges första logopedmottagning i slutet av 1960-talet. Nu har vi flertalet logopedmottagningar runtom i Stockholm.

Vår målsättning är att våra patienter och anhöriga ska känna tillit till vår kompetens och våra behandlingsmetoder. Vi eftersträvar tillämpning av senaste forskningsrön när det gäller utredning och behandling. 

Vi strävar efter så korta väntetider som möjligt inom alla våra diagnoser.

För att komma till någon av våra mottagningar som finns runt om i Stockholms län behöver du en remiss. En remiss kan skrivas av t ex BVC-sjuksköterska, psykolog, skolläkare, husläkare eller av en annan logoped.

Välkommen till oss

Vi på logopedmottagningen kan hjälpa dig som har problem med:

  • rösten
  • talet eller språket
  • att svälja
  • att läsa och skriva
  • stamning

Till oss kommer du via remiss från läkare, skolsköterska, BVC-sköterska, psykolog eller av en annan logoped.