Om oss

Vi startade Sveriges första logopedmottagning i slutet av 1960-talet. Nu har vi flertalet logopedmottagningar runtom i Stockholm.

Vår målsättning är att våra patienter och anhöriga ska känna tillit till vår kompetens och våra behandlingsmetoder. Vi eftersträvar tillämpning av senaste forskningsrön när det gäller utredning och behandling. 

Vi strävar efter så korta väntetider som möjligt inom alla våra diagnoser.

För att komma till någon av våra mottagningar som finns runt om i Stockholms län behöver du en remiss. En remiss kan skrivas av t ex BVC-sjuksköterska, psykolog, skolläkare, husläkare eller av en annan logoped.

Kontakt

08-123 367 00