Ledning för Logopedi

Logopedi Södra består av 6 mottagningar och Logopedi Västra består av 4 mottagningar.

Lars Flodin

Verksamhetschef
logopedi södra

Anita Halldin

Enhetschef
logopedi södra

Pia Hallgren

Verksamhetschef
logopedi västra

Anita Dellmar

Enhetschef
logopedi västra