Ledning för Logopedi

Logopedi Södra består av 7 mottagningar och Logopedi Västra består av 6 mottagningar.

Lars Flodin

Verksamhetschef
logopedi södra

Anita Halldin

t.f. Enhetschef
logopedi södra

Birgitta Wennerström

Sekreterare
logopedi södra

Pia Hallgren

Verksamhetschef
logopedi västra

Anita Dellmar

Enhetschef
logopedi västra

Anneli Klasson

Medicinsk sekreterare
logopedi västra

Eva-Britt Hiort

Administratör
logopedi västra