Vad är tal- och språksvårigheter

Tal- och språksvårigheter hos barn kan innefatta både förseningar och avvikelser. Områden som kan påverkas är

Fonologi - språkljud som finns i vårt språk - det man gör och hör vid kommunikation
Grammatik- regler för hur man sätter samman ord och meningar
Ordförråd - de ord man förstår och kan använda
Språkförståelse - hur man förstår talat språk
Språkanvändning – hur man använder sitt språk i kommunikation med andra
Munmotorik – samspel mellan läppar, tunga och munnens alla muskler

Logopeden kan avgöra om ditt barn har tal- eller språksvårigheter och hjälpa dig att på bästa sätt stödja ditt barns fortsatta tal- och språkutveckling. Sök hjälp hos logoped om ditt barn

  • Inte söker ögonkontakt när ni pratar med varandra
  • Slutar att tala eller om talet inte fortsätter att utvecklas
  • Bara använder ett fåtal ord
  • Har ett svårförståeligt tal
  • Har svårt att sätta samman ord till meningar eller har förenklad grammatik
  • Har svårt att berätta
  • Har svårt att förstå
  • Verkar generad över sitt tal

Kontakta din barnavårdcentral eller skolhälsovården på ditt barns skola för remiss till någon av våra mottagningar!